2. سئو چگونه ماوقع می کند؟

در حقیقت تجربیات ما دره سئو و بررسی اثر جورواجور بک لینک رد می دهد بیشه لینکی که پشه جایگاه واقعی باشد خوب قضیه موثرتر از رونده بک لینک ها خواهد بود. بک لینک ها دنبالک هایی هستند که اندر وب سایت های دیگر به منظور تارنما شما داده شده اند. و یکسری ویژگی های دیگر که شاید...